Home

2022 es nyomtatvány kitöltési útmutató

bevalláshoz, valamint kitöltési útmutató a 2017-es évre szóló (E 1a) személyi jövedelemadó-bevallás mellékletéhez egyéni vállalkozók részére (vállalati jövedelem) A közelebbi megnevezés nélküli törvényi hivatkozások az 1988. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény (EStG 1988) 2017-r 20T201TSZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2 1 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 16. az 1-es kódot kell a Főlap 4. rovatában feltüntetni. Ebben az esetben az A-lapot kell kitölteni. Ha Ön az első oldalon a bejelentés típusként a 2-es (változás bejelentés) kódot, vagy a 3-as. HIPA Önellenőrzési nyomtatvány és kitöltési útmutató 2017 Utolsó post Oroshaza. Admin. Letöltés (DOC, 160KB) Idéz. Topic starter Közzétéve : 05/01/2017 11:49 de. Minden fórumtéma. Előző téma. Következő téma . Elérhetőségek, ügyfélfogadás.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ . Az építményadó bevallási nyomtatványhoz . Tisztelt Adózó! A 35/2008. (XII.31.) PM rendelet meghatározza az önkormányzati adóhatóságok által használt bevallási nyomtatványok tartalmát. A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ valamely hónapjára elmaradt az EB19 jelű nyomtatvány benyújtása. Ilyen esetben elszámolási (Szja.) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben foglaltak alapján visszaigényli az adóhatóságtól. Függetlenül attól, hogy a foglalkoztató az adóhatóságtó

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül. Űrlap száma: ASP-ANY-KIV-2017 Űrlap megnevezése: Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem Kötelezettségmulasztás Személyazonosítás igazolása, illetve meghatalmazás bemutatásának hiányban az anyakönyvi kivonat nem kerül kiállításra Kitöltési útmutató a Véd őnői jelentés összesít ője cím ű adatlapokhoz Az adatszolgáltatás a 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet alapján kötelez ő - Nyilvántartási szám: 1003/09. A Véd őnői jelentés összesít ője cím ű adatlap a területi véd őnői ellátás 2017. évr 2017 Azonosító Nyomtatvány címe Közzétéve Módosítva Letöltés; PK-341 : Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2017. év: 2017.04.19. 2020.01.08 G1060-02_Kitöltési útmutató : G1001-03_Kitöltési útmutató : Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez (G1010, G1011, G1020, G1021 című nyomtatványokkal együtt érvényes) 6. számú melléklet G1002-02 jelű nyomtatvány : G1002-02_Kitöltési útmutató 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDŐ ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉS ADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSIADÓ-BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyána

HIPA Önellenőrzési nyomtatvány és kitöltési útmutató 2017

Nav - 17szj

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2017-03 sz. önellenőrzéshez Ezen önellenőrzési nyomtatvány a Fővárosi Önkormányzat által bevezetett helyi iparűzési adó bevallott adóalapjának és adójának helyesbítésére szolgál. Felhívjuk figyelmét, hogy bevallott adóelőleg önellenenőrzésére nincs lehetőség.. > OMMF_0201 nyomtatvány > kitöltési útmutató. Folyamatban levő foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárással kapcsolatos ügyintézés: > OMMF_0203 nyomtatvány > kitöltési útmutató. Hatósági bizonyítvány iránti kérelem: > OMMF_0301 nyomtatvány > kitöltési útmutató. Adathozzáférési, adathelyesbítési kérelem Kitöltési útmutató magánszemély részére Telekadó A bevallási kötelezettséget az Adózóknak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § értelmében a változást követő 15 napig kell teljesíteniük, mely változás alatt - évközi adóbevezetés esetén - az önkormányzati adórendelet. Szakreferensek. Az energetikai szakreferens igénybevételére az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 1. § 16. pontja szerinti gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves végsőenergia-felhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy 100 000 m3 földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget bevalláshoz, valamint kitöltési útmutató a 2017-es évre szóló (E 1a) személyi jövedelemadó-bevallás mellékletéhez egyéni vállalkozók részére (vállalati jövedelem) A közelebbi megnevezés nélküli törvényi hivatkozások az 1988. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény (EStG 1988) 2017-r

Kitöltési Útmutató - K0187 Nyomtatván

  1. A magyar nyelvű nyomtatvány a NAV internetes oldalán a nyomtatványkitöltő programok között a VPOP_REGADO programnév alatt érhető el, amely a nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK-AbevJava) telepítésével elektronikusan, illetve kinyomtatva papír alapon is benyújtható. Budapest, 2017. június 15
  2. 2017 hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók Borászati termékek című űrlap és a kitöltési útmutató. 4. Ügyfélkapus tudnivalók • 5050-es nyomtatvány: Kérelem borászati üzem működésének en-gedélyezésére • 5051-es nyomtatvány: Ügyfé
  3. t a pénztárgéppel rögzí-tett adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI
  4. ASP-HGY-NYOJ-2017 Kitöltési útmutató 1/1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL NYOMTATVÁNYHOZ Elsőként meg kell jelölni, hogy a nyilatkozat benyújtására öröklési bizonyítvány kiállításának nyomtatvány. A rokoni kapcsolat kiválasztása legördülő menüből lehetséges. IV. Nyilatkoza

Főoldal > Nem lakossági ügyfelek > Központi intézmények > Nyomtatványok, űrlapok > Tartozás állomány bizonylata (AT01 űrlap) Tartozásállomány bizonylat (AT01 űrlap) Kapcsolódó anyagok. AT-01 bizonylat kitöltési útmutató (Módosítva: 2017. 06 15.), (68.74 KB, DOCX) AT01 ûrlap kitöltési útmutató (módosítva: 2014. 33840 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 211. szám 11 hátoldal KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE című nyomtatvány kitöltésével a fizető fél felhatalmazza számlavezető pénzforgalm

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2 Kitöltési útmutató a K70 számú nyomtatvány, a letétkezelő (a program szervező) által az (elismert) munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint a letétkezelő változásáról teljesítendő adatszolgáltatásra és bejelentésr

A szállítójegy kitöltési útmutató, valamint a példaként kitöltött nyomtatvány alapján az új típusú szállítójegyek használatára való átállás remélhetőleg nem okoz majd különösebb nehézséget. A megfelelően kitöltött szállítójegyek alapján a kereskedelemi partnerek, az ellenőrző hatóság, de a fogyasztók. B400 Adatlap ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzése esetén a vagyont szerző illetve a bevételt szerző adatainak továbbá illetékmentességek, kedvezmények bejelentésére. csak kinyomtatva és aláírtan nyújtható be. B400 nyomtatványkitöltő program telepítése [219 KB] Verzió: 8.0, 2017.01.01. 10. számú melléklet G1031-02 jelű nyomtatvány: G1031-02_Kitöltési útmutató: Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetésének bejelentése : 11. számú melléklet G1040-02 jelű nyomtatvány: G1040-02_Kitöltési útmutat Nyomtatvány KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS (MÉRGEZÉS) BEJELENTÉSÉHEZ (A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésér ől és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) (pl. 2017), a hónapot két számjeggyel (pl. 03), és a napot két. A következő oldalakon segítséget nyújtunk a nyomtatvány helyes kitöltésére. Az ÉTDR Helpdesk elérhetősége: Telefon / +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 | H-CS 8:00-16:30, P 8:00-14:00 kitöltési útmutató ÉTDR formanyomtatvány segítség Created Date: 6/15/2017 8:09:03 AM.

A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük, tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t. TÁJÉKOZTATÓ Dunaújvárosban a 2017. évi iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, Dunaújváros Közgyűlése a 30/2016 Munkaügyekkel, munkavédelemmel kapcsolatos nyomtatványok 2017. június 19. 11:46. Kitöltési útmutató_Foglalkozási megbetegedés bejelentéséhez Doc - 55,5 KB Kitöltési útmutató_Fokozott expozíció bejelentéséhez Doc - 57,5 KB Kitöltési útmutató_Keszon bejelentéshe

2017_évi_hipa_bevallás_ABCDEFHIJ_betétlapok; bejelentkezés és változásbejelentés; K É R E L E M HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG MÓDOSÍTÁSÁRA; 2017 évi Kata bevallás; 2017_évi Kata_tájekoztatás; 2017_évi Hipa feltöltés nyomtatvány; KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 HIPA_Rácalmás; KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HIPAEK_Rácalmá Tételes belföldi ÁFA összesítő jelentés 2013. január 1-jétől - 1365M nyomtatványrész (és kapcsolódó 1365A lapok) tervezete közös azonosítókkal és kitöltési útmutató tervezet 2012.09.28

2017: 2016. évtől használható nyomtatványok erre a linkre kattintva ÁNYK nyomtatványkitöltő használatával elektronikusan és papíralapon is benyújthatóak Építményadó bevallási nyomtatvány - kitöltési útmutató Kitöltési útmutató ÁNYK nyomtatványhoz (MEKH_ENHAT_AUDIT) (JAR) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 23. § (2) bekezdését - energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek éves adatszolgáltatását az auditálási tevékenységről - a 2019. december 12-én kihirdetett 2019. évi CI. törvény.

12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás a bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban rendszeresített nyomtatványokról. vf671dd322.8593.20210805152910..9.69.2. Nemzeti Jogszabálytár. Magyar Közlöny A nyomtatvány tartalmazhat kitöltési útmutatót. (3). 2021 -megállapodási nyomtatvány_kitöltési útmutató_v2: Adóbevallás: 21 Kb: 2021_bejelentkezés_változásbejelentés_nyomtatvány_kitöltési útmutató.v2docx: Adóbevallás: 28 Kb: 2021_Építményadó_nyomtatvány_kitöltési útmutató HIPA bevallás 2017 üresen nyomtatható. 6 Fontos! A nyomtatvány Ügyfélkapun történő beküldése esetén a rendszer csak akkor tudja befogadni a nyomtatványt, ha a kormányhivatalnál regisztráltatta magát, és az Ügyfélkapun megadott e-mail cím megegyezik a regisztrációkor megadott e-mail címmel.Kérjük, minden esetben figyelmesen olvassa el üzenetünket

e-Nyomtatványok - BFK

2020_ helyi iparűzési adó_ nyomtatvány_2021_jan1-től_-1: 595.57 KB: 2021-01-06 16:38:50: 2021 -megállapodási nyomtatvány_kitöltési útmutató_v2: 312.14 KB: 2021-01-06 16:38:50: 2021_Ifa_nyomtatvány_kitöltési útmutató: 577.73 KB: 2021-01-06 16:38:52: 2021_Magánszemély_kommunális adója_nyomtatvány_kitöltési_útmutatóval. Kitöltési útmutató NY29CSK nyomtatványhoz 6 éve Rövid videós összefoglalónk segít akkor, ha a munkáltatói adómegállapítást választottad, és igénybe kívánod venni a családi adókedvezményt a 2014-es adóévre vonatkozóan HIPA Önellenőrzési nyomtatvány és kitöltési útmutató 2017 Utolsó post Oroshaza. Admin A Regisztrációs Adó Adatlap és Betétlap, valamint a kitöltési útmutató idegen nyelvű megjelenítése 2017.06.15. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7007/2016. felhívás 2016.04.04. Archív: 2017.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Munkáltató! A VHJOV adatlap biztosítja, hogy a munkáltatók az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus úton tájékoztathassák Talajterhelési díj bevallás 2017+kitöltési útmutató Talajterhelési díj bevallás 2016+kitöltési útmutató Talajterhelési díj bevallás 2015+kitöltési útmutató IV. Magánszemély kommunális adója Magánszemély kommunális adója nyomtatvány kitöltési útmutatóva Kitöltési útmutató 2017. J jelű betétlap közös őstermelőknek. Bevallás a 2016. évi helyi iparűzési adóról. Kitöltési útmutató 2016. Bevallás a 2015. évi helyi iparűzési adóról . Kitöltési útmutató 2015. Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységrő

E-401_A család összetételére vonatkozó igazolás a családi juttatások odaítélésének alkalmazásához. Attachments: E-401_A család összetételére vonatkozó igazolás a családi juttatások odaítélésén. 92 kB

Elektronikus ügyintézés - E-Nyomtatványok; Elektronikus perképviselet- E-Nyomtatványok (lakosságnak) In English-Auf Deutsch-En Francais Health Care Services Available During Temporary Stay in Hungary; Leistungen der Krankenversicherung aufgrund der Europäischen Krankenversicherungskarte während vorübergehenden Aufenthaltes in Ungar Kitöltési útmutató Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Bejelentkezés, változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapjá Kitöltési útmutató 2017. évi iparűzési adó nyomtatványhoz . Helyi iparűzési adóbevallás 2018. évről. Tájékoztatás 2018. évi iparűzési adó nyomtatvány kiállításáról Kitöltési útmutató 2018. évi iparűzési adó nyomtatványhoz . Helyi iparűzési adóbevallás 2019. évről. Kitöltési útmutató 2019. évi. Magánszemély kommunális adója (nyomtatvány kitöltési útmutató) v21.01; Megállapodási nyomtatvány v21.01 [építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója adóbejelentéshez] - (kitöltési útmutatóval) Igazolás, bizonyítvány Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításáho

Civil beszámolók Magyarország Bírósága

(Lásd kitöltési útmutató) A kérdőívről kikerült az adatszolgáltatók előre meghatározott körére vonatkozóan 2017-es vonatkozású adatgyűjtésben szereplő kérdés arról, hogy a kitöltő vagy annak részlege üzleti szolgáltató központként (SSC) működik-e. Az elkészített statisztika nyomtatvány formájában. Nyomtatvány letöltése >> tovább Kitöltési útmutató: Telepíthető | Nyomtatható változat Biocid hatóanyag bejelentő lapja (38/2003. § (2) bek. és 11. számú melléklet Nyomtatvány azonosító: ÁNTSZ-00028 Veszélyes anyagok és készítmények bejelentése (44/2000. (XII. 27. ) EüM r. 3 Telekadó kitöltési útmutató (2020) (402 kB) Megállapodás kommunális, építmény- és telekadóhoz (2020) ( 246.5 kB ) 2019. évre vonatkozó nyomtatványok HIPA kitöltési útmutató 2018. Az első részben az adó és az adózói kötelezettségek általános bemutatásával kezdtük az 1990. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóról 2021 Tájékoztatás a 2021-es adóévben a mikro- kis- és középvállalkozások adóelőleg. Törvény Htv alapján _____önkormányzat adóhatóságához I

Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok, kitöltési

A kitöltést a Kitöltési útmutató a Balesetbiztosítási kárbejelentő csoportos biztosításokhoz c. nyomtatvány segíti. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató a Letölthető nyomtatványok között található. A kárbejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell benyújtani KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KKV nyilatkozat. Amennyiben a kitöltési útmutató alapján nem tartozik KKV körbe, kérjük, a nyomtatvány személyes adatait kitöltve, a dokumentumot áthúzva visszaküldeni szíveskedjen! A dokumentumok eredeti példányban küldendőek: Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület 4071 Hortobágy, Pf. 11 Kitöltési útmutató a 17CBC jelű, - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) - Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) A nyomtatvány a multinacionális vállalatcsoport bevételeinek, nyereségének, adójának és. Útmutató a W-8BEN Nyomtatvány kitöltéséhez (Felülv.: 2017. július) Kincstári Osztály Egyesült Államok Adóhatósága Haszonhúzó Külföldi Státuszának igazolása az Egyesült Államok Adóhatóságának Adóvisszatartási és -bevallási Osztálya számára (Magánszemélyek

Kitöltési útmutató a nyomdai úton előállított szigorú

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ASP-ADÓ-MHT-2017 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni. ELŐLAP Az előlap a beküldő személyes adatait tartalmazza, amelyek automatikusan betöltődnek, abba KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ASP-ADÓ-AAI JELŰ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS, ADÓHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA Tisztelt Adózó! Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 9. §-a értelmében az adóigazgatás

Kitöltési Útmutató - Központi Statisztikai Hivata

2017-2018. adóvére a helyi iparűzési adóról a helyi adókról szóló Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III. 5.) önkormányzati rendelete rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus nyomtatvány alapbeállítása 2017. évi adóévre vonatkozik Kitöltési útmutató a 2018. évi negyedéves mérlegjelentéshez. A 2018. évi kitöltési útmutató mellékletei. A 2017. évi negyedéves mérlegjelentés űrlapjai. Kitöltési útmutató a 2017. évi negyedéves mérlegjelentéshez. A 2017. évi kitöltési útmutató mellékletei. A 2016. évi negyedéves mérlegjelentés űrlapja 1 Kitöltési útmutató az EGER17BEJ számú 2017. évi bejelentkezési nyomtatványhoz Vállalkozók kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül nyújthatják be! Amennyiben Ön Eger területén vállalkozási tevékenységet kezd (székhelyet vagy telephelyet létesít), vagy szálláshelyet létesít

Elektronikus ügyintézés - E-Nyomtatványo

A 2016. évi beszámoló közzétételéhez kizárólag a PK-241 és PK-242 nyomtatványok használhatók. A PK-141 és PK-142 nyomtatványok segítségével a 2015. évi és a korábbi évek beszámolói tehetők közzé. A 2017. évhez a PK-341 és PK-342 nyomtatványokon, a 2018. évhez pedig a PK-441 és PK-442 nyomtatványokat kell használni A 2014-es és 2015-ös bevallásnál 1 millió forintot ajánlottam fel annak, aki a kitöltési útmutatónak megfelelően ki tudja tölteni az 53-as szja bevallás nyomtatványt. Most már 10 millió forintot ajánlok fel annak, aki a 16Szja kitöltési útmutató 53. oldal alján lévő példának megfelelően ki tudj

2017. évi elemi költségvetés és éves - gov.h

ASP-ADO-041-2015 Kitöltési útmutató 2/2 BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY A bevallási nyomtatvány I. részében a kibocsátó (díjfizetésre kötelezett) magánszemély és nem magánszemély (egyéni és társas vállalkozás) pontos azonosításához szükséges adatokat kell értelemszerűen kitölteni Kitöltési útmutató a talajterhelési díj bevalláshoz 2017-től. Talajterhelési díj - bevallási nyomtatvány 2017-től. Kitöltési útmutató a talajterhelési díj bevalláshoz 2016. december 31-éig A jelű bevallás talajterhelési díjhoz 2016. december 31-éi A Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének bejelentése nemesfém tárgyak készítésére, javítására, árverésére és forgalmazására irányuló tevékenység vonatkozásában rendszeresített e-nyomtatvány az alábbi linken érhető el: MKEH040. Kitöltési útmutató a Bejelentés megtételéhez Adatlap Vízellátás 2019 Általános kitöltési szabályok Ez a kitöltési útmutató az alábbi nyomtatványok kitöltéséhez nyújt segítséget. 1) Adatlap ügyfelek ismételt azonosításához Természetes személy ügyfél részére a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7., 8. és 19. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásáh

T.1011 nyomtatvány letöltése: T.1011 nyomtatvány letöltése ..

2017 kata kitöltési útmutató-PDF. évi KATA bevallás ( 306 kB). évi bevalláshoz szükséges nyomtatványok:. Amennyiben adózó a kisadózó vállalkozások tételes adója ( KATA) hatálya alá tartozik, és az iparűzési adó vonatkozásában a Htv Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2009. október 1-jétől a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban Országos Egészségbiztosítási Pénztár) hatósági eljárásaiban is lehetőség nyílik az elektronikus ügyintézésre KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-03 számú Betétlap - képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben használt nyomtatványokhoz című útmutatót is, amel

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZD ŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEG Ű IPAR ŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ŰZÉSI ADÓEL ŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSR ŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Ipar űzési adóel őleg-kiegészítési kötelezettség Az adózás rendjér ől szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2 Adó nyomtatvány - (11 db fájl) 2021. évi helyi iparûzési adó bevallás kitöltési útmutató 2020. évi helyi iparûzési adó bevallás kitöltési útmutató A foglalkozási megbetegedés gyanújának bejelentéséhez szükséges nyomtatvány (és kitöltési útmutató) - letöltés. Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke - letöltés *A foglalkozási betegségek bejelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos részletes előírásokat a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. Kitöltési útmutató. Magánszemélyek kommunális Adója. Bevallás. Kitöltési útmutató. Gépjárműadó. Bevallás gépjárműadóról. Kitöltési útmutató. Jövedéki adó. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról. Kitöltési útmutató. Birtokvédelem (ABEV programmal kitölthető nyomtatványok) Nyomtatvány K01. 2017. március 24., péntek. Kitöltési útmutató Letöltési és kitöltési útmutató a gondnokolti adatigényléshez szükséges ÁNYK nyomtatványok megküldéséhez. S-00 bejelentőlap - kitöltési útmutató. Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt