Home

Spektroszkópia alapjai

Az NMR spektroszkópia alapjai Dr. Rohonczy János ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék 2012. A mágneses magrezonacia spektroszkópia (röviden NMR - az angol Nuclear Magnetic Resonace kifejezésb ıl) egyike azon modern kémiai szerkezetvizsgálati módszereknek, melyek roncsolás nélkül Az atomabszorpciós spektroszkópia műszeres analitikai kémiai módszer, amellyel a mintából egy adott kémiai elem (fém vagy félfém) mennyiségét meg lehet mérni (elemanalitikai módszer). Az atomabszorpciós spektroszkópia segítségével mintegy 70 elem határozható meg SPEKTROSZKÓPIA Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai 1. ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS ÉS ANYAG KÖLCSÖNHATÁSA 1.1. ábra. Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatásának jellemzõ lehetõségei. vagy 108 106 104 100 1 10-2 100 pm 10 nm 1 m 100 m 1 cm 100 cm 10 m 3 x 1018 3 x 1016 3 x 1014 3 x 1012 3 x 1010 3 x 108 3 x 10 A spektroszkópia magyarul a színképelemzés tudománya az 1850-es évekig nyúlik vissza. Előtte, a 17. században Isaac Newton kezdett tudományosan foglalkozni azzal a felismeréssel, hogy egy megfelelő üvegen áteresztett fény a szivárvány színeiben jelenik meg a szoba falán A spektroszkópia alapjai közé tartozik az a tény, hogy minden atom és molekula bizonyos hullámhosszakon elnyeli és bocsátja a fényt. Tudjon meg többet a spektroszkópia alapjairól

A kétdimenziós NMR spektroszkópia alapjai, impulzus szekvenciák alapsémája. Kémiai eltolódás korrelációs kísérletek. Jelalak, fázis a kétdimenziós spektrumban, intenzitás és fázismoduláció, fázisérzékeny detektálás, koherencia kiválasztás Az optikai méréstechnika alapjai IV. Tartalomjegyzék; Bevezetés. A spektroszkópia tárgya; Fény és anyag kölcsönhatása; Spektroszkópia; A fény és tulajdonságai; Sávszélességet befolyásoló tényezők. Intenzitáseloszlás - interaktív alkalmazás; UV-látható spektroszkópia. Franck-Condon elv; Kiválasztási szabályo A kiroptikai spektroszkópia megértése és sikeres alkalmazása sztereokémiai alapok nélkül nem képzelhető el. A sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia alapjai című munka szerzői azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy diákok és az iparban, ill. kutatóhelyeken dolgozó szakemberek igényeit és érdeklődését egyaránt. Az IR spektroszkópia alkalmazásának lehetősége a katalízisben. Hagyományos és FTIR spektrofotométerek felépítése és működésének elvi alapjai. Mintaelőkészítés, tablettázási módok. IR-cella Típusaok, működési és készítési elvek. A CO mint tesztmolekula elektronszerkezete, adszorpciója fémeken A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA ALAPJAI II.1. Történeti áttekintés A fotoakusztikus jelenséget el ször Alexander Graham Bell (II.1. ábra) írta le 1880-ban közölt dolgozatában [1]. Tapasztalata szerint, ha egy megfelel en választott mintát modu

Az optikai emissziós spektrometria alapjai Grima

 1. A Raman spektroszkópia alapjai Hogyan működik a Raman spektroszkópia? Ellentétben az FTIR spektroszkópiával, amely a dipólmomentumok változásait vizsgálja, a Raman a molekuláris kötések polarizálhatóságának változásait vizsgálja. A fény és a molekula kölcsönhatása indukálhatja elektronfelhőjének deformációját
 2. A spektroszkópia alapjai és az optikai spektroszkó-piák: A spektroszkópia, és a színkép fogalma, a szín-képsáv tulajdonságai, Einstein modellje, állapotok benépesítettsége. Kiválasztási szabályok. Folytatás: Molekulák elektromos térben, dipólusmomentum, polarizálhatóság. A spektrum mérésének lehetőségei
 3. 1 Az NMR spektroszkópia alapjai Dr. Rohonczy János ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék A mágneses magrezonancia spektroszkópia (röviden NMR angolul Nuclear... Author: Karola Deákné 141 downloads 41 Views 208KB Siz
 4. ESR spektroszkópia alapjai A kvantummechanikából megkaphatjuk az ESR alapegyenletét: Ahol g=2.0023 szabad elektron esetén. µB Bohr magneton. MS=±1/2 Bo a küls ımágneses tér - A két spinállapot energiája küls ımágneses tér nélkül azonos - A spinállapotok energiájának különbsége a küls ımágneses térrel lineárisan n
 5. t a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük

Optkai spektroszkópia az anyagtudományban 8. 11 Kísérleti elrendezésMink János: Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai. Veszprémi Egyetem Analitikai Kémiai Tanszék Gerjesztés: látható, monokromatikus fény (lézer) ~ 104 cm-1 Frekvenciakülönbség: infravörös tartomány, felbontás: ~ 1 cm-1 Monokromátor felbontása. Molekulaspektroszkópiai módszerek fizikai alapjai Az UV/VIS spektroszkópia gyakorlati jelentősége A szerves vegyületek jelentős része abszorbeál az UV /VIS tartományban (tartalmaz kromofór szerkezeti elemet) Kb. 1000 -10000 -szer nagyobb az érzékenysége, mint pl. az NMR. A Raman spektroszkópia előnyei: roncsolásmentes. gyors, nincs mintaelőkészítés. igen jó mélységi és laterális felbontás érhető el (1 mikron) szilárd, folyadék és gázfázisú anyagok is tanulmányozhatók vele. a minta mérete nem korlátozott Az MR spektroszkópia alapjai. Single-voxel és multi-voxel spektroszkópia. Agyi metabolitok jelentősége. Klinikai alkalmazás. - Dr. Perlaki Gábor; 15. MR biztonság . A B0 statikus mágneses tér fizikai és biológiai hatásai, Gradiens terek fizikai és biológiai hatásai, B1 rádiófrekvenciás tér fizikai és biológiai hatásai.

Hogyan működik a lézeres elemzés - a spektroszkópia alapja

A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR-spektroszkópia) olyan analitikai mérési módszer, melynek segítségével szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok abszorpciós, emissziós, fotokonduktív vagy Raman-szórásának infravörös spektrumát határozzák meg. Az FTIR-spektrométer széles spektrális tartományban gyűjt egyidejűleg spektrális.

K366 Az NMR spektroszkópia elméleti alapja

 1. Az elektronspin-rezonancia (rövidítve ESR, angolul Electron Spin Resonance) a spektroszkópiának egy ága. Az anyag fény-abszorpcióját vizsgálja erős mágneses tér jelenlétében. Az ESR hasonló a mágneses magrezonanciához (rövidítve NMR, angolul Nuclear Magnetic Resonance), de ESR esetén az abszorpció az elektronspinek és nem a magspinek rezonanciájának következménye
 2. 1 SZERKEZETFELDERÍTÉS - SPEKTROSZKÓPIA 1. Alapok A szerves kémiában kb. 1960 óta használnak spektroszkópiai módszereket a vegyületek azonosítására, mennyiségük m
 3. Az Orvosi leképezéstechnika c. tananyag a Gamma-kamerás leképezéstechnika , a CT képalkotás fizikai alapjai, a PET képalkotás és leképezéstechnika, az MRI képalkotás és a Mágneses rezonancia spektroszkópia c. fejezeteket tartalmazza. A Gamma-kamerás leképezéstechnika a nukleáris medicina legelterjedtebb területébe nyújt betekintést. Ismerteti a gamma-kamerás.
 4. 2. A m agneses rezonancia alapjai A magneses rezonancia alapjai (f el)klasszikus, illetve fenomenologikus szinten is meg ert-hetok} (Larmor-precesszio , Bloch-egyenletek). Ennek azonban csak akkor lenne elo}nye, ha a jelens eg dinamikai aspektusaival is foglalkoznank (impulzusszeru} gerjeszt es, spin
 5. A magrezonancia spektroszkópia alapjai - Neszmélyi András, Radics Lajos (Jegyzet) - Könyv - A magrezonancia spektroszkópia alapjai - Neszmélyi András, Radics Lajos - Jegyzet - A mag mágneses rezonancia elmélete - Protonrezonancia spektroszkópia - A magrezonancia spektrumok analízise - A nagyfelbontású magrezonancia spektrométer - A protonrezonancia spektroszkópia alkalmazása a.
 6. tából egy adott kéerős fájdalmas menstruáció miai elem (fém vagy félfém) mennyiségét meg lehet mérni (elemanalitikai módszer)
 7. t szerkezetmeghatározó eszköz: - NOE alapú közelítés (mérethatár <50kDa) (nem deuterált d

Spektroszkópia Bevezeté

A közeli infravörös spektroszkópia alapjai A közeli infravörös hullámhossz tartomány 800-2500 nm között helyezkedik el. Pontos op-tikai jelet két tartományban kaphatunk: a transzmissziós méréseknél általában a 800-1100 nm-es, míg a reflexiós méréseknél főként az 1100-2500 nm-ig terjedő régiót használják fel Spektroszkópia egy csoportjára utal, fizikai módszerek, beleértve a sugárzás szerinti egy adott tulajdonság, mint hullámhossz, energia, tömeg, stb szétszerelni.A bekövetkező intenzitáseloszlást spektrumnak nevezzük.. A spektrometria a spektrumok kvantitatív mérése spektrométerrel.A felvételi módszert spektrográfiának, a felvételt (grafikus ábrázolást) pedig. Kiroptikai spektroszkópia, cirkuláris dikroizmus, cirkuláris kettőstörés, optikai forgatás, optikai rotációs diszperzió, abszolút konfiguráció meghatározása kiroptikai módszerekkel. UV-látható és infravörös spektroszkópia alapelve és alkalmazási lehetőségeik, spektroszkópia alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

A sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia alapjai

Mössbauer-spektroszkópia esetén is a spektrumterület meghatározásán alapul. Vékony abszorbens esetén (amikor a effektív vastagság < 1) a vonalterület arányos az abszorbensben Mössbauer-spektroszkópia alapjai A módszer alapját képző Mössbauer-effektust Rudolf L. Mössbauer fedezte fel 1958-ban [23] A dimanikus NMR alapjai, két- és többhely-cserék, az NMR-időskála. 5. A dinamikus NMR alkalmazásai. Az NMR kettős-rezonancia módszer és alkalmazásai. spektroszkópia alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 5. Dinya Z.: Szerves tömegspektrometria, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. Title: A tárgy nev A sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia alapjai / Elmentve itt : Első szerző: Hollósi Miklós (1941-) További szerzők, közreműködők 2.1. Az NMR-spektroszkópia alapjai Az NMR-spektroszkópiát ( magmágneses rezonancia spektroszkópia ) napjainkban széles körben alkalmazzák zikai, kémiai, biológiai és orvosi területeken, például gyógyszerku-tatásra agyv orvosi célú képalkotásra. A módszer lényege, hogy a mintát egy nagy statikus mágneses térbe ( B 0.

K379 Az IR spektroszkópia alkalmazásának alapjai a

 1. tavétel, a Nyquist elv. A Fourier transzformáció alapjai
 2. Közeli infravörös spektroszkópia alkalmazása a búza érésdinamikai folyamatainak követésében c. PhD értekezés Készítette: Gergely Szilveszter okleveles biomérnök Témavezető: Prof. Salgó András tanszékvezető egyetemi tanár Budapest y 200
 3. 24. Kémiai szerkezetvizsgáló módszerek elméletének alapjai. A spektroszkópiai mérések elve, a spektrumot meghatározó tényezők, a spektroszkópiai módszerek megkülönböztetése energia, illetve a jellemző mozgás alapján; egyszerű spektrumok értelmezése. 25. Forgási és rezgési spektroszkópia
 4. A rezgési spektroszkópia alapjai; Fourier-transzformációs, infravörös és Raman spektrométerek; Normál rezgések elmélete, szimmetriák, kiválasztási szabályok; Kristályok optikai tulajdonságai; Optikai kristályok infravörös és Raman spektrumai; Lokalizált rezgések spektroszkópiáj
 5. A DIELEKTROMOS ÉS MÁGNESES SPEKTROSZKÓPIA ALAPJAI 11.1. A DIELEKTROMOS SPEKTROSZKÓPIA 11.2. MÁGNESES REZONANCIA: ESR és NMR Utolsó ismert ár: 3 890 Ft A termék nincs raktáron, azonban Könyvkereső csoportunk igény esetén megkezdi felkutatását, melynek eredményéről értesítést küldünk. Bármely változás esetén Ön a.

12. előadás: Nukleáris detektorok: nyomdetektorok, gáztöltésű , szcintillációs és félvezető detektorok, gamma-spektroszkópia alapjai, letölthető PDF anyag:Detektorok1, Detektorok2 13. előadás: Neutrínó detektálás (Reines-Cowan és Davis kísérletek), a láncreakció alapjai 18. A diffúziós tenzor képalkotás alapjai és alkalmazási lehetőségei 19. A funkcionális MR vizsgálat alapjai. Brodmann régiók (mozgató-, érzőkéreg, beszédközpontok). 20. A proton MR spektroszkópia alapjai, alkalmazási lehetőségek 21. Az egészséges és patológiás (ishaemia, tumor) agyi proton spektrum 22

A biokémia és molekuláris biológia alapjai | Digitális

Raman spektroszkópia Műszerezés, bevezetés és alapelve

Másodikként a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen kezdődött el az NMR spektroszkópia tanrendi oktatása az 1974/75 tanévben. Előadója Szilágyi László, aki az előadások anyagából 1977-ben és 1979-ben egyetemi jegyzeteket készített. [2,3 A tömegspektrometria alapjai. Elméleti molekuláris kémia.. Fotoelektronspektroszkópia. Gáz-elektrondiffrakciós szerkezetmeghatározás. Sztereokémia és a kiroptikai spektroszkópia alapjai: Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek. Folyadékok szerkezetvizsgálata. Kötelezően választandó két gyakorlat a következő háromból: 1.

Könyvészeti szakkönyvek, papír- és könyvtörténet, könyvtártörténet, tipográfiai könyvek, nyomdászati szakkönyvek, bibliográfiai könyve A tömegspektrometria legújabb irányzatainak bemutatása. Egykristály-röntgendiffrakció felhasználása a molekulaszerkezet felderítésében. Kiroptikai módszerek (CD és ORD spektroszkópia) alapjai és alkalmazási lehetőségei MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK X. KÖTET 1986/2. 3 1. AZ INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA ELVI ALAPJAI 1.1. Az infravörös spektrum keletkezése Az infravörös spektroszkópia az infravörös hullámhosszú (1 g.m—30gm) elektro­ mágneses sugárzás és az anyag kölcsönhatása során bekövetkező jelenségek vizsgálatá

a dielektromos spektroszkópia (DS) alkalmazhatóságát megvizsgáljam az általánosan alkalmazott élő CHO sejt koncentráció tartományok mellett a viszonylagosan magas VCD tartományokban (≥ 40-50×10 6 sejt/ml) is bioreaktoros rendszerben annak érdekében, hog A szilárdtestfizika alapjai Szilárdtestek szerkezete: kristályrács és reciprokrács, kristályszerkezet meghatározása Röntgen-szórással. Atomi nívók Nagy felbontású optikai spektroszkópia és alkalmazásaik. Fabry-Pérot-, Fourier-, heterodyn, Raman- és vonalalak-spektroszkópia, kétfotonos spektroszkópia. Szilárdtestfizik KTDIT130 Fotoakusztikus spektroszkópia alapjai. Felelős tanszék: Környezettudományi és Műszaki Intézet. Teljesítendő: min.3 kredit. KTDIT130 Fotoakusztikus spektroszkópia alapjai _Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit. Ismétlés: A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja Spektroszkópia alapjai: Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása, abszorpció és emissziós spektrumok. Molekulaspektroszkópia. Ultraibolya és látható elektromágneses sugárzás alkalmazása a műszeres analitikai eljárások során: UV/VIS és lumineszcencia spektroszkópiai módszerek Az e-könyv alapja: Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai - kémiai és műszeres elemzés hetedik, változatlan kiadása (Budapest, 2012 - ISBN 978-963-331-229-2) A könyv és adathordozó (legyen az e-könyv, CD vagy egyéb digitális megjelenés) szerzői jog

Spektroszkópia alapok_Abszorpciós fotometria.pdf Fluoreszcencia I-II: 2020-02-17 16:00:00: Takács-Kollár Veronika: FSI_HUN.pdf FSI_HUN20200_Ny.pdf Infravörös és Raman spektroszkópia: 2020-02-24 16:00:00: Dr. Szatmári Dávid: IR Raman szemi KK HU.pdf ESR, NMR, MRI. A kísérleti spektroszkópia alapjai. Spektrális készülékek felépítése, általános jellmzőik. Diszperziós elemek és spektroszkópiai jellemzőik. A prizma mint színbontó elem. Diszperziós prizmák. Prizmás spektrális készülékek. előadás [1] 74- 89 [1]113-120 [2] 1 - 10 Optikai rácsok mint bontóelemek. Spektroszkópia A forgási spektroszkópia, a rezgési spektroszkópia, NMR, az UV-látható spektroszkópia, a fotoelektron spektroszkópia, és a CD spektroszkópia alapjai. A Jablonski-diagram; fluoreszcencia és foszforeszcencia. 9. Termodinamikai alapfogalmak: energia, energiamegmaradás, nyitott, zárt és izolált rendszer, munka és hő NMR spektroszkópia 2. 28 5 Strukturális (szerkezeti) biológia alapjai - Gyógyszermolekulák tervezésének új lehetőségei 28 5 Új kapcsolt analitikai technikák a gyógyszerkutatásban és a bioanalitikában 28 5 Tárgy címe: NMR spektroszkópia 2. Tanulmányi előfeltétele: NMR spektroszkópia 1 A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia [1] olyan analitikai mérési módszer, melynek segítségével szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok abszorpciós, emissziós, fotokonduktív vagy Raman-szórásának infravörös spektrumát határozzák meg. Az FTIR-spektrométer széles spektrális tartományban gyűjt egyidejűleg spektrális adatokat

Az NMR spektroszkópia alapjai Dr

Hollósi Miklós: A sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia alapjai Megnézem a katalógusban >> ÉTK QD481 H76-. A képalkotó diagnosztika alapjai • MR spektroszkópia. Beteg előkészítés -biztonsági szempontok • erős mágneses tér • beültetett pacemaker, beépített gyógyszeradagoló pumpa, beépített hallásjavítók, beültetett rögzítések (plortopédiai műtétek után A multispektrális távérzékelés növényélettani alapjai. A távolsági spektroszkópia vagy más néven a multispektrális távérzékelés előnyeinek megértéséhez fontos tisztázni a növényi stressz szakaszait, illetve az ezzel szoros kapcsolatban álló élettani folyamatokat, a növények által kibocsátott jeleket Nagy Sándor. ELTE, Kémiai Intézet. 11. A magkémia alapjai. Nukleáris detektorok, gamma-spektroszkópia, jelanalízi Dinamikus NMR spektroszkópia alapja? Csak egy-két mondatos jellemzésre lenne szükségem. - Válaszok a kérdésre. Elfogadom. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit

Spektroszkópiai műszerek Gyakorlatilag az összes modern optikai spektroszkóp működése azon a fizikai jelenségen alapul, amit Newton 1666-ban fedezett fel, mikor egy prizma segítségével a fehér fényt színeire bontotta. Késôbb a XIX. Spektroszkópiai parallaxis A szín-abszolút fényesség diagramot Ejnar Hertzsprung, Hans Rosenberg és Henry Norris Russell alkotta meg a Hyadok. Az emisszió során a gerjesztett állapotba került atom fölös energiáját fény formájában kibocsátja, miközben visszatér alapállapotba.. Ez a jelenség figyelhető meg akkor is, amikor az alkálifémek, illetve az alkáliföldfémek vegyületei megfestik a gázlángot, ugyanis ezek az elemek már viszonylag alacsony hőmérsékleten is könnyen gerjeszthetők (A lítium. Különbségek és hasonlóságok az impedancia spektroszkópia különböző típusai között. A dielektromos spektroszkópia, az elektrokémiai impedancia spektroszkópia és az impedancia frekvenciaválaszának kísérleti meghatározása az elektronikában szorosan összefügg mérési módszerekkel. Mindnek az az előnye, hogy a komplett és a zárt rendszereket (például az acél. Burger Kálmán: A mennyiségi analízis alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Kékedy László: Műszeres analitikai kémia, 1. kötet. Előző Fel Következő: 5. fejezet - Optikai Módszerek - Atomspektroszkópia Tartalom 6. fejezet - Elektron paramágneses rezonancia (EPR) spektroszkópia. Nanotechnológia és anyagtudomány: optikai spektroszkópia blokk Rezgési spektroszkópia m v o o o o o u v u v u v u v u v mm qa mm m m c mm m m q c 4n 2 2 2 2 u v u v m m m c 2 mv 2c mu 2c qa m m c 2(u v) n-1 n n+1 n+2 a m u, +e q a a csak m v rezeg csak m u rezeg Nanotechnológia és anyagtudomány: optikai spektroszkópia blokk Rezgési.

Képalkotás fogalma - képalkotás

Kiegészítő anyag: a Mössbauer spektroszkópia alapjai, A tökéletesen rugalmas ütközés neutron-moderáció; a rakéta-meghajtás, Kiegészítő anyag: alkalmazások a természetben (a vízsugárhajtás, a harkály kopácsolása, kardhal ütése). Folyadékok és gázoki sztatikája Pascal törvény, hidrosztatikai nyomá A spektroszkópia a magyarországi csillagászati kutatásokban korábban viszonylag kisebb szerepet töltött be, alkalmazása háttérbe szorult a fény intenzitását mérô fotometriai módszerek mellett. [14] Barcza Szabolcs: Csillaglégkörök fizikája, (csillagszínképek kiértékelésének asztrofizikai alapjai) egyetemi jegyzet,. A mikrohullámú spektroszkópia vagy (tiszta) rotációs spektroszkópia a molekuláris spektroszkópia vizsgálati módszer csoportjába tartozik, amely információt nyújt a molekulák forgatásáról. Ebből a molekulák azonosíthatók és más alapvető tulajdonságok, mint pl B. nyerje meg a kötés erősségét. Elsősorban gázok és folyadékok vizsgálatára szolgál

Generációváltás az akkumulátor tesztállomásoknál | EC Labor

• Lézerek gyógyászati alkalmazásának fizikai alapjai (2/0/0/v/2) • Spektroszkópia és anyagszerkezet (2/0/0/v/3) • Neutron és gammatranszport számítási módszerek (2/2/0/v/4 Spektroszkópia: a minta és az elektromágneses sugárzás közötti kölcsönhatás. Atomspektroszkópiai módszerek elméleti alapjai (AAS, ICP-AES, ICP-MS). Mi a közös bennük, mi DN O|QE|] 6 ]DEDG DWRPRNHO iOOtWiVD 0LQWD -HO NpV]tWpVDWRPVSHNWURV]NySLDL módszerekhez. Teljes feltárások, részleges kioldások Spektroszkópia alapjai: Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása, abszorpció és emissziós spektrumok. 4. Molekulaspektroszkópia I.: Ultraibolya és látható elektromágneses sugárzás alkalmazása a műszeres analitikai eljárások során: UV/VIS és lumineszcencia spektroszkópiai módszerek . 5

Környezetvédelmi analitika - Rezgési spektroszkópia

Dr. Bor György: Az infravörös spektroszkópia alapjai ..

A rezgési spektroszkópia a rezgési színképek mérésének és értelmezésének tudománya. Noha az első rezgési színképeket több mint 60 éve mérték, igazán csak a 2 A Mössbauer-spektroszkópia alapjai és alkalmazásai ; Kuzmann Ernő; Nagyérzékenységű nukleáris analitikai módszerek ; Salma Imre; Nukleáris módszerek biológiai alkalmazásokkal ; Homonnay Zoltán; Nukleáris vizsgáló módszerek; Kuzmann Ernő; Nukleáris vizsgáló módszerek laboratóriumi gyakorlat; Kuzmann Ern NMR spektroszkópia jegyzet, elõadás ábrák; Választható tárgyak: NMR spektroszkópia 1D, 2D módszerek jegyzet 2003 (135 oldal) Heteronukleáris NMR spekroszkópia jegyzet 2003 (125 oldal) NMR vizsgálatok szilárd fázisban jegyzet 2003 (78 oldal), elõadás ábrák (20 oldal) Laborgyakorlatok: Az NMR alapjai (Anyagszerkezeti vizsgálatok hullámvezető fénymódus spektroszkópia (OWLS) alapú bioszenzor kutatási témáiba. Az intézetben a 2000-es évek elején indult el az OWLS technika alkalmazási lehetőségeinek kutatása, melynek eredménye számos új mérési módszer kidolgozása volt (Székács et al., 2003, Trumme

Raman spektroszkópia Bevezeté

Spektroszkópia alapjai: Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása, abszorpció és emissziós spektrumok. 4. Atomspektroszkópia I.: atomabszorpció, atom-emisszió és atom-fluoreszcencia alkalmazása az elemanalitikában. (FAAS, GFAAS, FES, AFS) Az analitikai kémia alapjai,. anyagokkal találkozhat az olvasó. A programok jelentősen építenek az orvostechnikai alapok ismeretére, ebben a vo-natkozásban kiváló tankönyvek és megfelelő segédanyagok állnak rendelkezésre (javasolt irodalom: Orvostechnikai eszközök, szerk.

A Mágneses Rezonancia (MR) képalkotás alapjai - PT

A fehérjék konformációs és dinamikai tulajdonságai. Új eredmények nagy nyomással kombinált infravörös és fluoreszcencia spektroszkópia Pásztázó erőmikroszkóp (SFM); az SFM felépítése, működési módok: kontakt módus, kontaktus nélküli üzemmódok; alkalmazási példák; a nanotechnológia alapjai. a fejezet letöltése pdf formátumban: stm.pdf. képek letöltése: ábrák 1-17, ábrák18-35, vagy word doc. 7. Mössbauer-spektroszkópia (5 óra MÆgneses analitikai módszerek: mÆgneses magrezonancia-spektroszkópia, elektron-spinrezonancia-spektroszkópia, tömegspektrometria alapjai. MagkØmiai módszerek: aktivÆciós analízis, radiometriÆs titrÆlÆs, izotóphigítÆsos eljÆrÆs, jelzett vegyületek radioanalitikai alkalmazÆsa Pörgettyűtípusok, a forgási spektroszkópia alkalmazásai. Az elektron és az NMR spektroszkópia. Atommagok mágneses tulajdonságai, az NMR mérés elve, a spektrum kvalitatív leírása, kémiai eltolódás, spin-spin csatolás, alkalmazások. A tömegspektrometria elvi alapjai és alkalmazásai

Neszmélyi András: A magrezonancia spektroszkópia alapjai

az NMR spektroszkópia. Atommagok mágneses tulajdonságai, az NMR mérés elve, a spektrum kvalitatív leírása, kémiai eltolódás, spin-spin csatolás, alkalmazások. 8. A tömegspektrometria elvi alapjai és alkalmazásai. A tömegspektrométerek általános felépítése és a tömegspektrum keletkezése. Ionforrások (EI, CI, ESI, APCI Lumineszcencia Spektroszkópia. A lumineszcencia elméleti alapjai. Fluoreszcenciás módszerek technikai háttere és alkalmazásai,biomolekulák fluoreszcens jelölése. Energiatranszfer mérésén alapuló technikák. Dr. Fazekas Zsolt 4-6 4. hét Március 1. A mágneses rezonanciás képalkotás válogatott alkalmazásai Téma Tanár Szept. 6. 1. Bevezetés a biofizikába. Elektromágneses hullámok, a fény kettős természete. Anyaghullámok. Hőmérsékleti sugárzás

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia - Wikipédi

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban KV¹ 3/0/0/v 4 Trendek a nanotechnológiában KV¹ 2/0/0/f 2 Trendek az anyagtudományban KV¹ 2/0/0/f 2 A nanofizika alapjai KV 3/0/0/v 4 Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban ** KV 2/0/0/v 3 Felületfizika és vékonyrétegek KV 2/0/0/f Kristóf János . ISBN: 978-615-5044-30-4 . 3. javított kiadás - 2011 . Első kiadás: 2008. Veszprém . Pannon Egyetem - Környezetmérnöki Intéze

PPT - Kémiai termodinamika alapjai PowerPoint Presentation

Elektronspin-rezonancia - Wikipédi

2.2 Az optikai spektroszkópia elméleti alapjai: a molekulák energiaszint-rendszere (a Born-Oppenheimer közelítés, a Jablonski-diagram) és a lumineszcencia jellemzők (az abszorpciós-, a fluoreszcencia- és a foszforeszcencia spektrum, a sugárzás hatásfoka, polarizációja és élettartama) Dr. Záray Gyula egyetemi tanár által 2006-ban szerkesztett és részben írt Az elemanalitika korszerű módszerei című könyv több évtizedes hiánypótló mű volt, ami az elmúlt tíz évben rendkívül hasznos segédeszköznek bizonyult az egyetemeinken kémiát alap- és mesterfokon tanuló, illetve PhD-tanulmányokat folytató hallgatók körében Az IR spektroszkópia alkalmazásának alapjai a katalízisben; Teljesítendő: min. 2 kredit: K379: Az IR spektroszkópia alkalmazásának alapjai a katalízisben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, K035: 2: K380: Az IR spektroszkópia a katalízisben és felület kémiai kutatásokban; Teljesítendő: min. 2 kredit: K38

Orvosi leképezéstechnika Digital Textbook Librar

Rádióspektroszkópiai módszerek: mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) és elektronspin rezonancia spektroszkópia (ESR) 590 Az NMR és az ESR fizikai alapjai (Gróf Pál, Gáspár Rezső) 590 Az ESR spektroszkópia néhány biológiai vonaktozása (Gróf Pál, Gáspár Rezső) 596 Elektronmikroszkópia 59 A galaxishalmazokban található forró galaxisközi gáz asztrofizikája: a forró gáz jellemzői, hűtési áramlások és az AGN visszacsatolás, a forró gáz kutatásának módszerei (röntgen spektroszkópia, Sunyaev-Zeldovic effektus). Az általános relativitáselmélet fizikai és matematikai alapjai 18. A diffúziós tenzor képalkotás alapjai és alkalmazási lehetőségei 19. A funkcionális MR vizsgálat alapjai 20. A proton MR spektroszkópia alapjai, alkalmazási lehetőségek 21. Az egészséges és patológiás (ishaemia, tumor) agyi proton spektrum 22. A sella MR vizsgálat technikája 23. A kisagy-hídszögleti MR vizsgálat.

A kémiai egyensúly, a kémiai egyensúly kialakulása